Vår vision

Wellbeing through Nordic design and innovative lifestyle.

Nordic Space ska vara den ledande kunskapsplattformen för nordisk livsmiljö och livsstil i Kina.

Vårt syfte

Ökat intresse för nordisk design och hållbarhet.

Nordic Space ska öka intresset för innovativ och hållbar nordisk design, arkitektur och livsstil i Kina och Sydostasien.

Designtjänster, delegationer, utbildningar och match-making.

Vi har 15 års erfarenhet av att hjälpa nordiska företag på den kinesiska marknaden och arrangerar studiebesök med delegationer till Sverige och Kina för kunskapsutbyten och match-making av kompetens inom design och arkitektur.

Läs om våra tjänster
Internationellt team

Vi hjälper
Nordiska företag och organisationer att kommunicera och göra affärer i Asien.

Sofia He
Sofia He
VD
Fredrik Helgöstam
Fredrik Helgöstam
CFO

En unik plattform för kommunikation, affärer och hållbarhet.

Våra resurser och etablerade kontakter ger stora fördelar.

Våra affärsområden

Sofia He, kommunikations- och varumärkesexpert med rötter och professionellt nätverk i Kina har med över 15 års erfarenhet hjälp nordiska företag in på den kinesiska marknaden. Att ha rätt kontakter, förstå affärskulturen och framför allt att kunna kvalitetssäkra kunder och leverantörer är viktiga grundförutsättningar för att kunna hantera kommunikation, affärsrelationer och transaktioner.

Intresset för nordisk design och arkitektur är mycket stort i Kina och har resulterat i arbete med flera internationella design tours, delegationer, föreläsningar och hållbarhetskonferenser med representanter från såväl näringsliv, akademi och stadsplanerare från både Kina och Sverige.

Särskilt framgångsrik har utställningsplattformen ’Nordic Space’ (som också har givit sitt namn till Nordic Space AB) varit med att sprida nordiskt hantverk, design och arkitektur på bland annat Shenzhen Culture Expo och Beijing Design Week. Tack vare dessa erfarenheter, kompetenser och nätverk har Nordic Space AB (2019) en helt unik position för att sprida nordisk design, livsstil och hållbarhet.

En av de största utmaningarna med att etablera sig på den kinesiska marknaden ligger i kommunikationen. Inte bara i språkliga och kulturella skillnader, utan även att ha rätt kanaler med ett intressant budskap och en trovärdig avsändare.
Nordic Space AB har byggt upp egna professionella nätverk, social media-kanaler, samarbeten med med internetmedia och magasin, där vi producerar innehåll i form av artiklar, intervjuer och filmer. Det sker med egna verksamheten nordicspaceagent.com.
Vi driver även Scandinavian Sustainable Design Association (SSDA) – en icke-statlig svensk organisation (NGO) baserad i Stockholm som arbetar för att sprida kunskap och kompetens inom hållbar design. Verksamheten och ägandet är politiskt och religiöst obundet.

SSDA främjar samarbeten mellan Skandinavien och Kina inom akademi och näringsliv med verksamheter och projekt inom kommunikation, match-making, utbildning, symposium samt bilaterala resor och studiebesök inom design, arkitektur, utbildning och näringsliv samt utställningen Nordic Space.

SSDA utgör tillsammans med nordicspaceagent.com en kommunikationsplattform och dörröppnare till den kinesiska marknaden som möjliggör dialoger och samarbeten för att kunna leverera tjänster och kompetens inom design till kvalificerade kunder. SSDA (kultur och utbildning) har ett nära samarbete med Nordic Space AB (affärer och projekt), där SSDA skapar förutsättningen för att bedriva kommersiell verksamhet.

Vi arbetar för att sprida hållbara lösningar genom att förmedla kunskap och kompetens. Det gör vi bland annat genom delegationsbesök i Norden och i Kina med föreläsningar, utbildningar och studiebesök hos företag samt match-making mellan nordiska och kinesiska företags behov.

Tillsammans med Svenska Institutet, KTH och Kinesiska Ambassaden i Stockholm m.fl. har vi flera gånger arrangerat internationella symposium i Stockholm och i Tellberg för att sprida kunskap om hållbara lösningar inom design, arkitektur och material.

Under 2020 påbörjade vi arbetet med att utveckla nya produkter och material inom PLA tillsammans med svenska formgivare och kinesiska plastproducenter, för att ställa om produktionen mot mer naturvänliga alternativ.